Bedriftshelsetjeneste i Oslo

Be om pristilbud

Oppnå et bedre fysisk og psykososialt arbeidsmiljø

Tverrfaglig bedriftspakke 

Vi tilbyr en tverrfaglig bedriftspakke hvor medarbeidernes fysiske og mentale helse bedres. Dette forebygger sykefravær over tid. Bedriftsfysioterapeut og coach utfører bedriftsbesøk, sammen eller hver for seg — alt etter bedriftens behov.

Kurs og rådgivning 

Vi kan også bidra med bistand i forbindelse med medarbeidersamtaler, nyansettelser og i kraft av å være en ekstern sparringspartner. Vi har behovstilpassede kurspakker innen blant annet stressmestring, kommunikasjon, konflikthåndtering, fysisk aktivitet/kosthold og ergonomi.

Vi lager gjerne et skreddersydd tilbud for:

 • Ledere 
 • Medarbeidere 
 • Grupper

Vi har kompetanse til å utføre

 • Arbeidsplasskartlegginger (også på bestilling fra NAV)

 • Ergonomiske tilpasninger

 • Veilede om ergonomi/utstyr og arbeidsstillinger

 • Treningsveiledning

 • Coaching i gruppe eller individuelt

 • Fysisk og mental trening/avspenning med fysioterapeut og/eller coach

 • Benkebehandling på vår klinikk med fysioterapeut/kiropraktor/akupunktør

 • Coaching på vår klinikk

Vi samarbeider med Nordic Netcare og tar imot forsikringspasienter.