Bedriftshelsetjeneste er en god ordning hvor fysisk helse blir ivaretatt.

Vi har fysioterapeut med spesialisering innen Helse og Miljø del I (bedriftsfysioterapeut). Vi tilbyr en tverrfaglig bedriftspakke hvor medarbeidernes fysiske og mentale helse bedres. Dette forebygger sykefravær over tid. Bedriftsfysioterapeut og coach utfører bedriftsbesøk, sammen eller hver for seg alt etter bedriftens behov.

Kontakt oss for gjennomgang, bestilling og/eller spørsmål på 24118011.

Vi lager tverrfaglige, skreddersydde tilbud til bedrifter for ledere, medarbeidere og grupper/individer. Vi kommer ut til bedriften, eller den enkelte medarbeider kan komme til vår klinikk avhengig av behovet.

Vi kan også bidra med bistand i forbindelse med medarbeidersamtaler, nyansettelser og i kraft av å være en ekstern sparringspartner.

Vi har behovstilpassede kurspakker innen blant annet stressmestring, kommunikasjon, konflikthåndtering, fysisk aktivitet/kosthold og ergonomi.

Vi kan utføre:

  • arbeidsplasskartlegginger (også på bestilling fra NAV)
  • ergonomiske tilpasninger
  • veilede om ergonomi/utstyr og arbeidsstillinger
  • treningsveiledning
  • coaching i gruppe eller individuelt
  • fysisk og mental trening/avspenning med fysioterapeut og/eller coach
  • benkebehandling på vår klinikk med fysioterapeut/kiropraktor/akupunktør
  • coaching på vår klinikk

Vi samarbeider med Nordic Netcare og tar imot forsikringspasienter.

Informasjon om coaching og bedrift.