Nå er det vår ( vårmånedene er mars, april og mai), og vegetasjonen kommer til live igjen etter vinteren. En herlig tid med fuglesang, sol og knopper som brister. Men for en del av oss; er det en tid med større eller mindre plager som følge av pollenspredningen.

Faktisk kan en del allergener frigis allerede ved snøsmeltingen i februar/mars – da løv og planterester, jord og gress kommer til overflaten igjen og telen forsvinner i bakken.

Hva er allergi?
Allergi er en tilstand som skyldes overømfintlighet (hypersensitivitet) overfor stoffer som vi spiser, puster inn, får på øynene, får injisert gjennom sprøyte eller som kommer i kontakt med huden. Hypersensitiviteten fører til en unormal reaksjon fra kroppens forsvarssystem, immunsystemet. Vanligvis skal immunsystemet beskytte oss mot angrep fra mikroorganismer som bakterier og virus. Det dannes antistoffer mot mikroorganismene. Antistoffene dreper eller nøytraliserer bakterier og virus. Ved allergi dannes antistoffer mot normalt harmløse stoffer som kalles allergener.


 


Ved en allergisk reaksjon vil cellene i immunsystemet frigjøre kjemiske stoffer (bl.a. histaminer) som forårsaker de allergiske reaksjonene, f.eks. økt utskillelse av væske og slim i nese og øyne, sammentrekning av luftrørene slik at det blir tyngre å puste (astma) og hudforandringer som rødhet, hevelse og kløe (eksem).

De vanligste allergiske lidelsene er høysnue, eksem, astma, matvareallergi.

Kilde: http://nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/allergi/allergi-18577.html

Pollenallergi kalles på folkemunne høysnue og  immunforsvaret overreagerer da mot pollen, det vil si blomsterstøv som planter og trær slipper ut i luften.
Pollenmengden i luften varierer med årstidene. De ulike plantene frigjør sitt pollen i ulike perioder på våren og sommeren. Når dette skjer kommer også an på hvor i landet du er.

Symptomer på pollenallergi

Pollenallergi gir mange forekjellige ubehag. Mange opplever mye nysing og rennende, kløende og tett nese. Noen hoster eller får rennende, røde og kløende øyne. Du kan også oppleve kløe i svelget.

Andre allergier gir de samme symptomene. Eksempler er middallergi og allergi mot dyrehår. Det spesielle med pollenallergi er at den kommer på samme tid hvert år.

Det finnes blodprøver og andre undersøkelser som kan gi en pekepinn på hva du reagerer på. Allergi kan utløse astma. Hvis du får tung pust, hoste eller pipelyder når du er allergisk, bør du oppsøke fastlegen.

Kilde: helsenorge.no, les hele artikkelen her: https://helsenorge.no/sykdom/astma-og-allergi/pollenallergi

Hos Frogner Fysioterapi & Akupunktur hjelper vi mange allergikere hvert år, og særlig pollenallergikere. Med bakgrunn i klinisk erfring og forskning  anbefaler jeg at pollenallergikerne bør komme før snøsmeltingen for å få best mulig resultat. Likevel fungerer akupunktur godt på de aller fleste, selv om man venter til våren med å forebygge/dempe de allergiiske reaksjonene.

Vi undersøker din generelle almenntilstand gjennom samtale, puls- og tungediagnostikk før vi velger ut hvilke organer som skal styrkes/balanseres og hvilke akupunkturpunkter som er viktige for at DU skal ha det best mulig gjennom pollensesongen.

Ofte er det lurt med litt fokus på kosthold, og vi veileder etter kinesisk medisinsk forståelse dersom du ønsker dette. Det er også lurt å ta ekstra C – vitaminer (selen- frie) da kroppen skyller ut det den ikke trenger. Antioksidanter styrker også immunforsvaret. Nesespray med saltvann og aloe vera er en fin måte å holde nesen åpen på.

Det er ideelt med et sett på 4 behandlinger innenfor 2 – 4 uker, og så oppfølging ved behov.

Forskning på behandling med akupunktur mot pollenallergi:
Les den engelske artikkelen her: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19055209 og  sjekk også ut info fra www.akupunktur.no

Nyt våren!

 Blogg om Pollenallergi/høysnue Skrevet av Vigdis Bjørnøy april 2016, Frogner Fysioterapi & Akupunktur