Isjias og prolaps er to begrep i utstrakt bruk på folkemunne – hva er forskjellen/likheten?

Forekomst:

  • Korsryggsmerter er en av de vanligste årsakene til at allmennpraksis oppsøkes
  • Rygglidelser alene er den største enkeltdiagnosen for sykefravær og trygdeutbetalinger, med 15% av langtidsfravær og 10% av uførepensjoner
  • Muskel-, skjelett- og nerveplager, samt emosjonell belastning som følge av plagene, står tilsammen for 70% av sykefraværet – gjør noe med sykefraværet!
  • 60-80% vil oppleve hemmende ryggsmerter, 45% av oss på årsbasis

Kiropraktoren utreder dine plager i lavrygg/korsrygg med en grundig undersøkelse. Deretter fattes nødvendige tiltak, som regel aktiv behandling av ledd ved hjelp av leddmanipulasjon, samt mulighet for triggerpunkt/akupunkturbehandling og andre bløtdelsteknikker hos fysioterapeuten.

Akutt behandling retter seg som regel mot smertelette og det å gjenopprette funksjonen og bevegelsen i ryggen. Deretter er det viktig å forebygge fremtidige leddlåsninger og muskelsmerter – hjemmeøvelser for uttøying og opptrening kan bidra positivt til behandlingen.

Det er viktig å oppsøke kiropraktor med en gang skaden oppstår! Slik reduserer du faren for at muskler og ledd tilpasser seg skaden, og at din dysfunksjon sprer seg til omkringliggende ledd og muskler. En rask undersøkelse og diagnostisering legger grunnlaget for en god prognose der funksjon normaliseres og smertelindring oppleves raskt.

Isjias-smerter kan ha forskjellige årsaker, og manifisteres med forskjellige smertebilder og grad av smerteutstråling – fra svært sterke og akutte plager, til kun milde fornemmelser av nervesmerte. Det er derfor viktig å utrede smerteårsak grundig, slik at behandling kan innledes tidlig.

Ulike årsaker for isjias involverer:

  • Mellomvirvelskivebrokk – prolaps i skive mellom ryggvirvler i korsryggen
  • Trange nervekanaler i korsryggen
  • Stramme og spente muskler eller ledd i setet og korsrygg – kan klemme på nerver, eller sende referert smerteutstråling fra selve muskelen

Ved akutt isjias, og sterke bevegelseshemmende smerter, starter vi behandling umiddelbart, for å forhindre at muskler tilpasser seg skaden, og stabiliserer skaden på en negativ måte. Kiropraktoren vil i akutt fase innlede traksjonsbehandling og vi tilbyr  akupunktur/triggerpunktbehandling parallellt.

Ved sterke og konstante smerter henvises det til lege – det vil også vurderes hvordan smertene affiserer nattesøvnen. Isjias vil skape lokale betennelser, og avvergestillinger i hverdagen samt når du sover – dette gir ubalanser i bekken og korsrygg, som korrigeres ved leddmanipulasjoner når isjiasplagen er mindre akutt. Dette vil normalisere bevegelse i ryggen, og tillate muskler og ledd å samarbeide som normalt igjen – normal funksjon gjenvinnes og smertesymptomer normaliseres. Slik kommer du raskt i gang med dagliglivets aktiviteter igjen.

Dersom din isjias forandrer vannlatning, avføring og/eller seksualfunksjon, svekker styrken i benmuskulatur, og/eller gir følelsestap i ben eller rundt kjønnsorgan må dette rapporteres umiddelbart.

Ta kontakt med iss for å komme i behandling raskt!