Oppfølging av langtidssykemeldte

Det stilles krav til bedrifters oppfølging av langtidssykemeldte.  En ekstern og nøytral coach kan i mange tilfeller være svaret, når målet er en rask og hensiktsmessig vei tilbake til arbeid.

Konflikthåndtering

Konflikter frembringer ofte sterke emosjoner i oss. Som ekstern coach kan vi da bidra til en nøytral og rask løsning i tråd med felles hensikt.

Videre er det en god tilnærming å ta frustrasjon ved roten. Coaching bidrar til fokus og handling i tråd med muligheter og til å avdekke og håndtere områder som har grobunn for konflikter.

Implementering av verdier

Er de ansatte klar over hva bedriftens verdier er og ikke minst hvordan de utøver disse i sine daglige oppgaver. Her har mange bedrifter mye å hente når det gjelder å få alle til å bidra i samme retning i tråd med bedriftens spilleregler.

Velferdstiltak på lik linje med bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste er en god ordning hvor fysisk helse blir ivaretatt. Hvordan ivaretar bedriftens ansatte sin mentale helse?

Gjennom coaching retter vi fokus mot utvikling i tillegg til å rydde opp i det som måtte bremse selve utviklingen. Det er gjenkjennbart for de fleste av oss at ci er mye mer effektive på jobb når vi mentalt er tilstede og ikke lar tankene vandre langt og ofte. Gjennom fokus på mål og støtte til å gå ut av komfortsonen, oppnår vi raskere gode resultater.

Mentalt friminutt

I bedrifter med høyt tempo og krav om resultater er en pause på for eksempel 30 minutter en god investering. En pause hvor målet er at hver enkelt skal oppleve en umiddelbar avspenthet og klarhet. Effekten over tid er mindre stress blant de ansatte, læring om alternative tilnærming til stress, bedre evne hos de ansatte til å fokusere og ikke minst redusert sykefravær.

Dette friminuttet foregår på din arbeidsplass. I 30 minutter gjør vi enkle fysiske øvelser som fremmer sirkulasjon og riktig pustemønster, i tillegg til mindfulness.