Nakkesmerter kan være svært hemmende for den som rammes, og kan være en forløper til hodepine, svimmelhet, nedsatt bevegelighet i nakke, nummenhet/prikking i armer og skuldersmerter.

Forskning viser at halvparten av befolkningen vil rammes av nakkesmerter, og kvinner rammes oftere enn menn.  Andre faktorer som påvirker nakkesmerter er bl.a. stress, jobb/arbeid, skade/nakkesleng eller feil bruk av nakken ved trening eller under andre aktiviteter.

Kiropraktoren har lang erfaring med å teste for ulike smerteårsaker i nakken, og i tillegg utrede funksjon og ømhet i armer, skuldre, brystrygg og tilhørende ledd/muskler/nerver, for å se samspillet mellom relaterte kroppsdeler. Når nakkelåsninger og lokale smerter identifiseres, løsnes låsningen med spesifikke og myke leddmanipulasjonsteknikker, mens lokal smerte i muskler behandles med triggerpunktterapi, akupunktur/tørrnåling eller andre bløtdelsteknikker. Deretter forsikres det om at ikke dysfunksjon i skulderblad, skulderledd eller tilhørende strukturer kan være underliggende årsak for nakkesmerter. Dersom det ikke er noen underliggende årsaker for nakkesmertene, er prognosen svært god med rask bedring. Ved mer kompliserte nakkesmerter er det enda viktigere å finne underliggende årsak eller dysfunksjon i omkringliggende ledd, muskler eller nerver. Dette er vi gode på!