Nyfødte og spedbarn responderer svært raskt til behandling ettersom de er under rask utvikling
Det finnes en rekke ulike spedbarnsplager som indikerer behov for behandling – utrøstbar gråting, innskrenket nakke rotasjon til høyre eller venstre, ligger skjevt med hodet, går i bro/spenner seg som en banan ved pressing/magebesvær, uro, tretthet, sugevansker med mer.

  • Kolikk
  • Kiss-Kid
  • Torticollis

Kiropraktoren har bred erfaring i spedbarnsbehandling.
Vi tilbyr både akupunktur og lysakupunktur for samme gruppe ( legg lenker under ordene rett til stoffet på fysio/akusiden)