«Tverrfaglig Samarbeide er en metode som kan forstås som fagdeling på tvers av yrkesgrupper. Det er en arbeidsform, en metode, som får flere faggrupper til å arbeide sammen på tvers av faggrenser og tilstreber en helhetlig tilnærming for å nå et felles mål.  Dette er en helhetlig prosess på tvers av alle enkelttiltakene.  Resultatet forventes å bli bedre enn om hver og en løste hver sin del av oppgaven for seg.»

Visste du at smerter i kroppen kan oppstå som følge av psykiske blokkeringer og vice versa?

Vi  har tatt konsekvensen av dette og driver Frogner Kiropraktorklinikk AS i fremtidens ånd!

Vi jobber tverrfaglig sammen og deler fagene våre; kiropraktikk, fysioterapi, bedriftsfysioterapi, akupunktur og coaching.

Vi er faglig sterke og menneskelig nære!